Menu Close

วงเครื่องสายงานแต่ง ( อาจจะเป็นวงเครื่องสายผสมขิม

หรือ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ใช้นักดนตรีประมาน 8-10

ตามความเหมาะสมของสถานที่ บรรเลงช่วงพิธีสงฆ์

และช่วงหลั่งน้ำพระพุทธมนธ์และประสาทพร เป็นอันเสร็จพิธี

การแต่งกาย แต่งชุดไทยให้เข้ากะบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์

ราคาอยู่ที่ 10,000-12,000 บาท ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ไม่ตรงวันเทศกาล)

***หมายเหตุ***

– ราคานี้รวมค่าพาหะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)ตามจำนวนนักแสดง 1 มื้อ