Menu Close

รำละครแก้บน-ละครรำถวาย+ดนตรี

มีการร้องเชื้อ-ชื่อเจ้าภาพ-อวยพรเจ้าภาพ โปรยข้าวตอกดอกไม้

นางรำ คน + นักดนตรี คน  6,500 บาท

นางรำ คน + นักดนตรี คน  8,500 บาท

นางรำ คน + นักดนตรี คน  11,000 บาท

นางรำ คน + นักดนตรี คน  12,000 บาท

นางรำ 12 คน + นักดนตรี คน  15,000 บาท

นางรำ 16 คน + นักดนตรี คน  17,000 บาท

ต่างจังหวัดบวกค่ารถเพิ่ม + คนแสดง 500-700 ต่อคน

ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ไม่ตรงวันเทศกาล)

***หมายเหตุ***
– ราคานี้รวมค่าพาหะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)ตามจำนวนนักแสดง มื้อ