Menu Close

มโนราห์ใต้

***หมายเหตุ***

– ราคานี้รวมค่าพาหะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)ตามจำนวนนักแสดง 1 มื้อ