Menu Close

ยืนต้อนรับแขก(ลูกค้า)

งานยืนต้อนรับแขกชาวต่างชาติหรือลูกค้าในงานต่างๆ

แต่งชุดไทยหรือชุดให้ตรงคอนเซ็ปงานที่ต้องการ

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคนและชุดที่เลือกราคาคนละ2,000 บาท

(รวมหมดแล้วทั้งชุดทั้งค่าตัวค่ารถ) แต่ถ้าเป็นชุดที่เจ้าภาพเจาะจงอลังการมาก

บวกไปอีกชุดละ500 บาท

ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ไม่ตรงวันเทศกาล) 

 ***หมายเหตุ***

– ราคานี้รวมค่าพาหะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)ตามจำนวนนักแสดง1 มื้อ