Menu Close

รำชุดพิเศษ

จับนาง

หนุมาน+นางสุพรรณมัจฉา    7,000 บาท ใช้ซีดี

หนุมาน+นางเบญจกาย      11,000 บาท ใช้ดนตรีสด

รจนาเสี่ยงพวงมาลัย (เงาะ+รจนา) = 6,000 บาท ใช้ซีดี

                                                    = 10,000 บาท ใช้ดนตรีสด

ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ไม่ตรงวันเทศกาล)

***หมายเหตุ***

– ราคานี้รวมค่าพาหะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)ตามจำนวนนักแสดง 1 มื้อ